Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Pro klienty > Vzdělávací semináře

Základní informace

KOMU JSOU URČENY:
uživatelům služeb pobytových zařízení, chráněného bydlení, podporovaného bydlení, center denních služeb a stacionářů pro osoby se zdravotním postižením (zejm. mentálním postižením)

O CO NÁM JDE:
o zlepšování dovedností, schopností a návyků lidí se zdravotním postižením důležitých ke zvětšování jejich možností pro začlenění se do běžné společnosti i na trh práce

JAK PROBÍHAJÍ:

  • obsah tématu je prezentován formou scének, modelových situací ve snaze je uživatelům co nejvíce přiblížit
  • vždy je kladen důraz na aktivní zapojení samotných uživatelů – jednotlivé modelové situace si sami mohou vyzkoušet, natrénovat
  • seminář je doplněn prezentací v Power Pointu – zahrnuje zejména obrázky představující jednotlivá dílčí témata
  • seminář vedou zpravidla dvě pracovnice organizace Rytmus Liberec, o.p.s.: pracovní konzultantky či pracovní asistentka
  • jsou adekvátním způsobem přizpůsobeny míře schopností a dovedností jednotlivých uživatelů

JAK DLOUHO SEMINÁŘ TRVÁ:
1 – 2 hodiny (dle možností uživatelů)

KDE MOŽNO USKUTEČNIT:
ve všech spádových oblastech Libereckého kraje (Liberecko, Jablonecko, Českolipsko, Semilsko, Jilemnicko)

JAK OBJEDNAT:
Mgr. Jana Vitvarová (kontaktní osoba), tel.: 777 228 661,

Okruhy témat

Proběhlé semináře

2017


2016

„Hygiena“
20. 10. – Centrum denních služeb (Jablonec nad Nisou)
25. 10. – Domov Erbenova (Jablonecké Paseky)

„Bezpečnost“
27. 10. – Domov Lesní (Jablonec nad Nisou)
4. 11. – Domov Sluneční dvůr v Jestřebí  (Česká Lípa)
11. 11. – DOZP Mařenice - pracoviště Cvikov (Česká Lípa)

30.11. - Fokus Liberec (Česká Lípa)

„Pravidla společenského chování“
15. 11. – Domov Maxov (Horní Maxov v Jiz. horách)

2015

„Společenské chování“
1. 10. – Domov Lesní (Jablonec nad Nisou)
3. 11. – Domov Erbenova (Jablonecké Paseky)
20. 11. – Domov sluneční dvůr v Jestřebí (Česká Lípa)

„Hygiena, Vzhled a oblékání“
13. 10. - Domov Maxov (Horní Maxov v Jizerských horách)
27. 10. - Centrum denních služeb (Jablonec nad Nisou)

„Cestování“
21. 10. – Služby sociální péče TEREZA (Benešov u Semil)

„Bezpečnost“
3. 11. – Domov pro OZP Mařenice, (Česká Lípa)

2014
„Vzhled a oblékání“
22. 10. – Domov Lesní (Jablonec nad Nisou)
23. 10. – Domov Erbenova (Jablonecké Paseky)
12. 3. – Domov pro OZP Mařenice (Česká Lípa)


„Společenské chování“
7. 10. – Centrum denních služeb (Jablonec nad Nisou)

„Bezpečnost“
30. 10. – Dolmen, o. p. s. (Liberec)
6. 11. – Domov Maxov (Horní Maxov v Jizerských horách)

2013
„Společenské chování“

3.10. – Domov a Centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou
22.10. – Domov Erbenova (Jablonecké Paseky)
31.10. – Domov Lesní (Jablonec nad Nisou)
7.11. – Domov Maxov (Horní Maxov v Jizerských horách)

„Hygiena a oblékání“
29. 9. – Dolmen, o.p.s. (Liberec)

2012
„Hospodaření s penězi“

26. 9. – Domov a centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou
3. 10. – Domov Lesní (Jablonec nad Nisou)

„Bezpečnost“
16. 10. – Centrum denních služeb (Jablonec nad Nisou)

„Vzhled a oblékání“
22. 10. - Domov Maxov (Horní Maxov v Jizerských horách)
24. 10. - Domov Erbenova (Jablonec nad Nisou)
31. 10. - Domov a Centrum aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou

„Společenské chování“
21. 11. – Dolmen, o.p.s. (Liberec)

Reference k uskutečněným vzdělávacím seminářům

Přečteno 773x

     

Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + Čekatelé - 13. 12. 2017 15:00

Vánoční JOB KLUB proběhne ve středu 13. 12. 2017 od 15 hodin v liberecké kanceláři Rytmusu.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.


Job klub + čekatelé - 15. 11. 2017 10:00

Vánoční JOB KLUB proběhne ve středu 13. 12. 2017 od 15 hodin v liberecké kanceláři Rytmusu.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub a setkání pro čekatele v České Lípě - 12. 12. 2017 14:00

Vánoční skupinové setkání, na pobočce v České Lípě, se uskuteční dne 12.12.2017 od 14:00 hod. 

Job klub v Semilech - 13. 12. 2017 09:45

Z organizačních důvodů probíhají Job kluby pouze v Semilech!

Dne 13. 12. 2017 proběhne v Semilech od 9:45 Vánoční Job klub.

Job klub v Semilech - 13. 12. 2017 09:45

Dne 13. 12. 2017 proběhne v Semilech od 9:45 Vánoční Job klub.

Jak přispět

Dárcovská SMS


Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online