Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Příklady dobré praxe > Soňa D.

Do Rytmusu jsem přišla s pí. Přichystalovou (opatrovnice) v březnu 2015 se zájmem najít si práci, která mě bude bavit. Chtěla jsem začít zase něco dělat, protože pro mě bylo doma moc dlouhý deset let nic nedělat, i když jsem brala důchod.

Chodila jsem na skupinová setkání (pro čekatele) a po určité době jsem začala více spolupracovat s p. Vitvarovou, s mou pracovní konzultantkou. Chodila jsem na schůzky každý týden. Na schůzkách jsme řešily, jaká práce by mě bavila a jakou bych chtěla dělat. Vytvářely jsme individuální plány společně se životopisem.

Stála jsem o práci v cukrárně, se kterou jsem měla už zkušenost. Práci jsem si vyzkoušela v cukrářské výrobě v Pekárně Šumava. Ze zdravotních důvodů jsem nemohla nastoupit do pracovního poměru.
Po tom, co firma Megatech (MEGATECH Industries Jablonec s.r.o.) oslovila Rytmus s nabídkou zaměstnání s individuálními podmínkami (možnost zkrácené pracovní doby, typ vykonávané práce), jsme se šli na práci nejprve podívat (exkurze). Hned po prvním setkání s personálním manažerem jsem projevila o práci zájem. Jednalo se o práci u plastikářského lisu, která mi vyhovovala. Umožnili mi zároveň pracovat na zkrácený úvazek (4 hodiny) od 10:00 do 14:00.

Práci jsem měla možnost si nejprve na dva dny vyzkoušet na základě dohody o provedení práce. To mně umožnilo získat jistotu, že mně práce vyhovuje a že o ni stojím. Od března do konce prosince roku 2017 jsem pracovala na základě pracovní smlouvy na dobu určitou. Od 1. ledna 2018 mně byla smlouva prodloužena na dobu neurčitou.

Hlavní náplní mojí práce je kontrola kvality výrobků – plastových výlisků značek aut (Škoda, Rapid). Odštípávám z nich nepotřebné části výrobku (vtoky) a výrobky balím do krabic (lepím čárový kód) a dávám na paletu.

Při nástupu do zaměstnání mi moje pracovní konzultantka pomohla s porozuměním pracovní smlouvě a administrativními úkony spojenými s nástupem (vysvětlení pracovního řádu, podmínek kontroly výrobků apod.), pomohla mi ve spolupráci s opatrovnicí zařídit lékařskou vstupní prohlídku.

V rámci zaučení mně byla poskytována asistence na pracovišti. První dny se mnou pracovní konzultantka trávila na pracovišti celou pracovní dobu. Následně za mnou chodila pouze v době, kdy to bylo třeba (na začátku a konci směny). Postupně se asistence snižovala, až jsem se zcela osamostatnila. V rámci asistence jsem získala jistotu v kontrole výrobků, v komunikaci s mistrovou a kontrolorkami, v orientaci na pracovišti.

Po více jak roce mě práce stále baví a jsem ráda, že mám prodlouženou smlouvu na dobu neurčitou.


Přečteno 83x

     

Stejná šance - Zaměstnavatel 2018Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + Čekatelé - 26. 9. 2018 10:00


Skupinové setkání proběhne ve středu 25. 9. 2018 od 10hodin v liberecké kanceláři.

Téma setkání: Chování a nástrahy na pracovišti

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.


Job klub + Čekatelé - 25. 9. 2018 10:00

Skupinové setkání proběhne v úterý 25. 9. 2018 v 10hodin v jablonecké kanceláři.

Téma setkání: Pracovně právní vztahy II.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.


Job klub + čekatelé - 21. 9. 2018 08:45

Společné skupinové setkání pro uživatele a čekatele proběhne v rámci exkurze a nácviku práce na Eko farmě v Brništi dne 21. 9. 2018, sraz bude v kanceláři organizace Rytmus v České Lípě v 8.45 hodin


Skupinové setkání na téma: "Exkurze a nácvik práce na Ekofarmě"

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub v Semilech - 27. 9. 2018 10:00

Z organizačních důvodů probíhají Job kluby pouze v Semilech!

Dne 27. 9. 2018 proběhne v Semilech od od 10:00 Job klub na téma: Vztahy na pracovišti.

Z důvodů nedostatečné účasti uživatelů je Job klub zrušen!Job klub v Semilech - 27. 9. 2018 10:00

Dne 27. 9. 2018 proběhne v Semilech od 10:00 Job klub na téma: Vztahy na pracovišti.
Z důvodů nedostatečné účasti uživatelů je Job klub zrušen!


Jak přispět

Dárcovská SMS


Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online