Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Pro zaměstnavatele > Povinnosti zaměstnavatele k OZP

Povinnosti vyplývající ze Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

  • Platí zásada rovného zacházení – jak se zdravými, tak s OZP.
  • Zákaz činit nabídky, které mají diskriminační charakter (zdravotní stav).
  • Rozšiřovat podle svých možností a ve spolupráci s lékaři závodní preventivní péče možnost zaměstnávat OZP individuálním přizpůsobením pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro OZP.
  • Spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace.
  • Vést evidenci zaměstnaných osob se zdravotním postižením.

Od 1.1.2012 zanikla povinnost zaměstnavatele informovat Úřad práce o volných pracovních místech. Tato činnost je pouze dobrovolná.

Povinnosti vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

  • Výběr zaměstnanců je pouze na uvážení zaměstnavatele, při výběru by se měl řídit hledisky, které nemají diskriminační charakter.
  • I u OZP platí obecné zásady pracovně právního vztahu.
  • Zákaz ukládat peněžité sankce.
  • Rovné zacházení a zákaz diskriminace.

Od 1.1.2012 byla povinnost zaměstnavatele hlásit ukončení pracovního poměru s OZP úřadu práce zrušena (dříve §48 odst.5.).

Zpracovala Veronika Vránová, DiS., leden 2012

Přečteno 380x

     

Stejná šance - Zaměstnavatel 2018
Letos pořádáme již 8. ročník Stejné šance - Zaměstnavatel 2018
více info již brzy na našich stránkách
Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + Čekatelé - 20. 2. 2018 13:00

Skupinové setkání proběhne v úterý 20. 2. 2018 od 13hodin. Setkání proběhne v konzultační místnosti organizace, v Liberci.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.


Job klub + čekatelé - 14. 2. 2018 10:00

Skupinové setkání proběhne ve středu 14. 2. 2018 od 10hodin. Setkání proběhne v kanceláři organizace v Jablonci nad Nisou.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Setkání pro uživatele a čekatele v České Lípě - 27. 2. 2018 10:00

Společné skupinové setkání pro uživatele a čekatele proběhne v úterý  27. 2. 2018Setkání proběhne od 10:00hod. v kanceláři organizace v České Lípě. 

Skupinové setkání pro uživatele bylo tento týden ve čtvrtek 22. 2. 2018 zrušeno z důvodu nemoci

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub v Semilech - 22. 2. 2018 09:30

Z organizačních důvodů probíhají Job kluby pouze v Semilech!

Dne 22. 2. 2018 proběhne v Semilech od od 9:30 Job klub na téma: Charakter a temperament

Job klub v Semilech - 22. 2. 2018 09:30

Dne 22. 2. 2018 proběhne v Semilech od 9:30 Job klub na téma: Charakter a temperament


Jak přispět

Dárcovská SMS


Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online