Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Pro zaměstnavatele > Povinnosti zaměstnavatele k OZP

Povinnosti vyplývající ze Zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

  • Platí zásada rovného zacházení – jak se zdravými, tak s OZP.
  • Zákaz činit nabídky, které mají diskriminační charakter (zdravotní stav).
  • Rozšiřovat podle svých možností a ve spolupráci s lékaři závodní preventivní péče možnost zaměstnávat OZP individuálním přizpůsobením pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro OZP.
  • Spolupracovat s krajskou pobočkou Úřadu práce při zajišťování pracovní rehabilitace.
  • Vést evidenci zaměstnaných osob se zdravotním postižením.

Od 1.1.2012 zanikla povinnost zaměstnavatele informovat Úřad práce o volných pracovních místech. Tato činnost je pouze dobrovolná.

Povinnosti vyplývající ze Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

  • Výběr zaměstnanců je pouze na uvážení zaměstnavatele, při výběru by se měl řídit hledisky, které nemají diskriminační charakter.
  • I u OZP platí obecné zásady pracovně právního vztahu.
  • Zákaz ukládat peněžité sankce.
  • Rovné zacházení a zákaz diskriminace.

Od 1.1.2012 byla povinnost zaměstnavatele hlásit ukončení pracovního poměru s OZP úřadu práce zrušena (dříve §48 odst.5.).

Zpracovala Veronika Vránová, DiS., leden 2012

Přečteno 360x

     

Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + Čekatelé - 13. 12. 2017 15:00

Vánoční JOB KLUB proběhne ve středu 13. 12. 2017 od 15 hodin v liberecké kanceláři Rytmusu.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.


Job klub + čekatelé - 15. 11. 2017 10:00

Vánoční JOB KLUB proběhne ve středu 13. 12. 2017 od 15 hodin v liberecké kanceláři Rytmusu.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub a setkání pro čekatele v České Lípě - 12. 12. 2017 14:00

Vánoční skupinové setkání, na pobočce v České Lípě, se uskuteční dne 12.12.2017 od 14:00 hod. 

Job klub v Semilech - 13. 12. 2017 09:45

Z organizačních důvodů probíhají Job kluby pouze v Semilech!

Dne 13. 12. 2017 proběhne v Semilech od 9:45 Vánoční Job klub.

Job klub v Semilech - 13. 12. 2017 09:45

Dne 13. 12. 2017 proběhne v Semilech od 9:45 Vánoční Job klub.

Jak přispět

Dárcovská SMS


Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online