Podpoř nás

Zavolejte nám

Cestování

Seminář je zaměřen na bezpečné cestování. Cílem semináře je naučit účastníky
bezpečnému cestování. A jaká pravidla je potřeba při cestování dodržovat.
V semináři je obsaženo, jak bezpečně cestovat – jaká pravidla je potřeba dodržovat
na přechodech, nástupištích, zastávkách MHD, ale též jak bezpečně se chovat v
prostředcích MHD a dalších, jak se orientovat v jízdním řádu atd.
Zvýšení samostatnosti, bezpečnosti a vhodného chování v tramvaji, autobuse, ve
vlaku.
Bezpečné chování na zastávkách, na přechodech, chodnících, silnici, na
nástupištích.