Podpoř nás

Zavolejte nám

Exekuce a jak je řešit

Seminář seznamuje účastníky s bezpečností při půjčování peněz a pojmem exekuce.
Co exekuce znamená v praxi, jaké jsou druhy exekucí a vysvětluje oddlužení.
Účastníci jsou seznámení s organizacemi, které jim mohou při řešení záležitostí
spojených s exekucemi a financemi pomoci.
Na závěr mohou účastníci klást otázky a účastnit se diskuse s lektorem. Nebo krátké
individuální konzultace na místě – stručné zhodnocení situace, odkázání na
příslušné organizace, které se exekucemi a oddlužením zabývají.