Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
O nás > Obecné informace

Základní informace o organizaci

Název organizace:

Rytmus Liberec, o.p.s.

Organizační forma:

Obecně prospěšná společnost

Sídlo:

Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1

Zakládající organizace:

Rytmus Praha, o.s., www.rytmus.org

IČO:

27322793

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 43-407480237/0100


Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, pobočka Liberec

Transparentní účet:

2600618057/2010 - Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky. účet online

Ředitelka:

Ing. Antónia Dechťarová


tel.: 773 800 661,

Správní rada:

Ing. Romana Lakomá, Mgr. Petr Kuneš, Vojtěch Zima

Pro koho tu jsme?

  • pro lidi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, převážně pro lidi s mentálním postižením
  • pro lidi, kteří CHTĚJÍ získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí
  • pro lidi, kteří POTŘEBUJÍ individuální podporu před nástupem do práce i po něm

Dále jsme tu pro

  • rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů našich služeb
  • zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo mají zájem zaměstnat uživatele našich služeb
  • odbornou i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku integrace lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním

Co poskytujeme?

  • sociální rehabilitaci formou Podporovaného zaměstnávání
  • pracovní rehabilitaci
  • vzdělávací aktivity
  • poradenskou činnost v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním

Základní údaje o nás

Agentura pro podporované zaměstnávání o.s.Rytmus Liberec byla založena v říjnu roku 2004, jako další organizační jednotka o.s. Rytmus Praha. Impulsem pro vznik této agentury byla žádost Krajského úřadu a Úřadu práce v Liberci. Služba tohoto typu na Liberecku dosud chyběla.

V září 2006 prošla agentura PZ v Liberci úspěšně auditem kvality poskytované služby a splnila požadavky Standardů podporovaného zaměstnávání. Agentura získala osvědčení o propůjčení práva k užívání značky Podporovaného zaměstnávání – vynikající kvalita. Značka je zařazena do vládního programu Česká kvalita. V září 2011 organizace úspěšně absolvovala šetření v rámci inspekce kvality poskytování sociálních služeb.

V říjnu roku 2006 rozšířila svou působnost v rámci Libereckého kraje a otevřela detašované pracoviště v Jablonci nad Nisou. Od ledna 2008 o.s. Rytmus Liberec funguje jako Rytmus Liberec, o.p.s. a poskytuje službu Sociální rehabilitace metodou podporovaného zaměstnávání. V roce 2011 organizace rozšířila svou působnost o oblast Českolipska a v roce 2013 o oblast Semilska, kde otevřela své detašované pracoviště v Jilemnici a následně v roce 2015 také v Semilech.

V organizaci pracuje devítičlenný tým – ředitelka organizace, 7 pracovních konzultantek a 1 pracovní asistentka. Ročně se na nás obrátí cca 100 zájemců o službu. Ne pro všechny je služba vhodná, přesto jim je poskytnuto krátkodobé poradenství nebo jsou odkázaní na jiné služby. Pracujeme s 50-55 uživateli, kteří se rozhodnou využít naši službu v plné míře. Naši uživatelé se uplatnili na trhu práce jako doplňovači zboží, prodavači i pokladní, uklízeči, montážní dělníci, ale také v oboru malíř - natěrač, v administrativě jako administrativní pracovníci nebo pomocní asistenti. Činnost organizace Rytmus Liberec, o.p.s. je podporovaná MPSV, Krajským úřadem Libereckého kraje, Magistrátem města Liberec, Magistrátem města Jablonec nad Nisou, městem Česká Lípa a městem Jilemnice, nadacemi a sponzory.

Přečteno 3575x

     

Stejná šance - Zaměstnavatel 2020Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + setkání pro čekatele - 26. 3. 2020 10:00

Skupinové setkání je pro měsíc březen zrušeno.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub + Čekatelé - 26. 3. 2020 10:00

Skupinové setkání je pro měsíc březen zrušeno.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub + čekatelé - 26. 3. 2020 13:00

 Skupinové setkání je pro měsíc březen zrušeno.


Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub v Jilemnici - 16. 3. 2020 10:00

V současné době nejsou Job kluby z organizačních důvodů plánovány.


Job klub v Semilech - 25. 3. 2020 13:00

Skupinové setkání je pro měsíc březen zrušeno.

Jak přispět

Dárcovská SMS


Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online