Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Přehled článků > Petr, 25 let

Jmenuji se Petr a je mi 25 let. Poprvé jsem se o agentuře Rytmus Liberec pro podporované zaměstnávání dozvěděl prostřednictvím prezentace ve škole v roce 2008. Tato prezentace se mi moc líbila a zaujala mě hlavně v tom, že si i člověk se zdravotním znevýhodněním může za pomoci takovéto agentury najít uplatnění v běžném prostředí. Už po maturitě v roce 2006 jsem chtěl jít do zaměstnání a od té doby jsem nemyslel na nic jiného. O mém velkém přání věděla i moje třídní učitelka, se kterou jsem se již znal z předchozí školy, sešli jsme se opět a i nyní mi byla oporou a proto mi dodala odvahu a domluvila mi v agentuře první schůzku.

Na schůzky do kanceláře jsem začal chodit od října 2008. Nejprve jsem si popovídal s paní ředitelkou Dechťarovou a poté mi byla přidělena pracovní konzultantka Monika Pietroszová. Potom jsem týden co týden pracoval s pracovní konzultantkou a procházel schůzkami, hrami, veselými JOB kluby a také jsem za pomocí konzultantky hledal již přímo v inzerátech a oslovoval konkrétní zaměstnavatele. A to bylo to nejtěžší i proto, že tato etapa mi trvala nejdéle. Navíc jsem v této etapě změnil 2x pracovní konzultantku. První změna byla z důvodu odchodu pracovní konzultantky Moniky na mateřskou dovolenou a druhá změna byla z důvodu ukončení pracovního poměru pracovní konzultantky Andrey. Nakonec se mou pracovní konzultantkou stala paní ředitelka Dechťarová, se kterou jsem procházel službou až do jejího ukončení.

Po deseti měsících ve službě jsem našel své první zaměstnání. Začal jsem pracovat od 14.9.2009 jako administrativní pracovník v MCU, o.p.s. v Liberci – Pavlovicích. Pracoval jsem zde devět měsíců a vyzkoušel jsem si různé i různé činnosti. Pomáhal jsem řediteli s agendou, pracoval na PC, uspořádal archív nebo hlídal na vrátnici. V tomto zaměstnání jsem se ale přesvědčil, že nestačí mít jen práci, která člověka baví, ale velmi důležitá je i spolupráce s kolegy. Vše nezáleží třeba jen na jednom nebo dvou lidech, ale na kolektivu jako celku. Také hned na poprvé člověk nenajde to pravé a může stejně jako já prožít i negativní zkušenost.

Všechno zlé je ale pro něco dobré, a vše na světě nemůže být růžové. Ze dne na den přišlo k obratu.

V pátek dne 5.3.2010 jsem byl pozván na konzultaci do kanceláře Rytmusu, kde mi pracovní konzultantka a pracovní asistentka řekly, že mají pro mě zajímavou informaci. Zeptaly se mě, jestli bych se nechtěl zúčastnit výběrového řízení na místo v podatelně Krajského úřadu v Liberci. Nikdy jsem ještě nebyl na výběrovém řízení, a že by to pro mě byla nová zkušenost. Tato zpráva přišla pro mě jako blesk z čistého nebe. Byl jsem velice zaskočen. Když jsem se z toho překvapení vzpamatoval, usoudil jsem, že je to výzva a půjdu do toho. Společně jsme si prohlédli www stránky Krajského úřadu a stáhli jsme si přihlášku do výběrového řízení.

Ještě předtím, než jsem se zúčastnil pohovoru, proběhlo několik schůzek v agentuře, při kterých mi pracovní konzultantka postupně předávala další potřebné informace a dodávala odvahu na pro mě tak důležitý pohovor. A nastal den s velkým D. Absolvoval jsem ústní přijímací pohovor. Musím se přiznat, že to pro mě nebylo nic příjemného. Byl jsem hodně napnutý, i když jsem měl sebou své veliké opory pracovní konzultantku paní Dechťarovou a pracovní asistentku paní Andělovou. Uvědomil jsem si, že jde o hodně. Krajský úřad to je instituce, je to velká prestiž a už jenom ten vstup do té velké honosné budovy to je prostě zážitek... A když jsem po pohovoru zase za doprovodu pracovní konzultantky a pracovní asistentky odcházel, tak jsem si říkal, že už to už není v mých rukách. O týden později přišla ta nejpříznivější zpráva, jaká přijít mohla. Uspěl jsem. Ale to byl teprve jen začátek.

Od března do května nastaly přípravy na mé nové zaměstnání. Museli jsme například vyřešit, jak celou věc oznámíme ještě stále mému zaměstnavateli. Díky mé pracovní konzultantce se to nakonec podařilo, i když to nebylo jednoduché. V této době mi byly pracovní konzultantka a pracovní asistentka velkou oporou. Dodávaly mi odvahu, probírali jsme různé situace doplněné zkušenostmi z praxe i od ostatních klientů. Pracovní konzultantka i pracovní asistentka mě velmi pomohly setřást nervozitu. Radily mi, jak postupovat, kdybych si třeba nevěděl rady. Bylo pro mě příjemné, že mě pracovní asistentka paní Andělová první den do práce doprovodila.

Musím se přiznat, že jsem se moc do nové práce těšil, ale zároveň jsem byl hodně napnutý a nervózní. Dnes vím, že můj strach byl úplně zbytečný. Po vyzvednutí čipové karty a administrativních úkonech na personálním oddělení jsem nastoupil do práce na podatelnu.

Tam během prvních minut mé napětí opadlo a začal jsem se za veliké podpory svých kolegyň a poznámek v bloku zasvěcovat do nové práce. Prvních 6 dnů se mnou při práci strávila a zaučovala mě paní Kubešová, která je toho času na mateřské dovolené. Informací bylo zprvu hodně, ale později se mi práce zautomatizovala. Po příchodu do práce jsem již věděl, kde mám začít. Nejprve pomoci s roztříděním ranní pošty a následně udělat svůj hlavní odbor v mém případě sociální. Potom si převezmu došlou poštu na knihách ostatních odborů, následuje orazítkování doručenek a v den, kdy mám službu obsluhuji příchozí klienty. Vyřídím poštu, kterou lidé přinesou osobně. V poledne k nám na podatelnu přijde paní pošťačka s druhou várkou pošty, kterou si mezi sebou rozdělíme. A po obědě se každý den věnuji výpravně a frankování dopisů na stroji. Jednou za určitý čas vypravujeme také poštu všem 216 obcím v našem kraji. To je také velmi zajímavé. Vypadá to, že je každý den na podatelně stejný, ale není to tak docela pravda. Tato práce mě velmi baví.

V současné době zde pracuji šest měsíců. Má práce se mi velice líbí, je zajímavá, perspektivní a nabízí mi i možnost zdokonalovat se ve speciálních kurzech. Cítím se zde velmi dobře a v kolegyních mám velkou podporu. Předávají mi cenné profesní zkušenosti a jsem moc rád, že u nich najdu i dobrou radu, když se zrovna něco nepovede. Velice se mě taky líbí, že kolegyně v práci přijali velmi hezky i moji maminku. Byla se za mnou již několikrát v úřadu podívat a vždy se těší na další návštěvu. Velice se nám s maminkou líbil den otevřených dveří, v jehož programu byla i prohlídka terasy úřadu, odkud je krásný pohled na celé město. Další akcí, kterou jsem si doslova užil, byly vepřové hody, na které rád vzpomínám. Je příjemné, že mé zaměstnání je občas zpestřeno i nějakou kulturní akcí.

Na základě této situace jsem se dohodl s pracovní konzultantkou, že vypracujeme závěrečný individuální plán a pomalu službu ukončíme. Bylo mi to líto i ta slzička ukápla, ale jak mi pracovní konzultantka řekla, stejně by ten den jednou přišel. Na závěr chci říct, že jsem rád, že jsem službou v agentuře prošel a že na ni budu vždy rád vzpomínat. Vřele ji doporučuji. Je to opravdu služba postiženému člověku, který chce něco dokázat. A mě se to skutečně za pomoci pracovnic Rytmusu povedlo.

S pozdravem
Petr Švorc

Přečteno 459x

     

Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + setkání pro čekatele - 28. 8. 2019 10:00

Job klub proběhne ve středu 28. 8. 2019 od 10 hodin v liberecké kanceláři Rytmusu.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub + Čekatelé - 28. 8. 2019 10:00

Job klub proběhne ve středu 28. 8. 2019 od 10 hodin v liberecké kanceláři Rytmusu.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub + čekatelé - 21. 8. 2019 08:45

Společné skupinové setkání pro uživatele a čekatele proběhne v měsíci srpen, dne 21. 8. 2019  netradičně v Ekocentru Brniště. Sraz před kanceláří Rytmus v České Lípě bude v 8:45hod. Předpokládaný návrat bude v 14:30hod k organizaci Rytmus v České Lípě.


Skupinové setkání na témata: "Košíkářství, Umění, Kavárenství, Opravy zemědělských strojů"

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub v Semilech - 24. 5. 2019 10:00

V současné době nebudou Job kluby z organizačních důvodů plánovány.


Job klub v Semilech - 24. 5. 2019 10:00

V současné době nebudou Job kluby z organizačních důvodů plánovány.

Jak přispět

Dárcovská SMS


Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online