Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Aktuality > Co nás čeká v první části roku 2020

Co nás čeká v první části roku 2020   

I v roce 2020 pro Vás organizace Rytmus Liberec, o. p. s. připravuje množství aktivit, kterých se můžete účastnit. Aktivity pro uživatele, zaměstnavatele, veřejnost, i další organizace, se snažíme připravovat vždy s dostatečným předstihem, aby se termín jejich konání dostal ke všem ve správný čas.

Na začátku roku proběhlo stěhování detašovaného pracoviště Rytmus Liberec, o. p. s. v Jilemnici, které sídlí od 8. 1. 2020 sice stále ve stejné ulici tj. ul. Dolení, avšak již na č. p. 64 místo původního č. p. 41. Mimo přemístění svých prostor, plánuje Rytmus v Jilemnici v následujících měsících roku 2020 zrealizovat založení multidisciplinárního týmu, jehož bude garantem. Multidisciplinární tým bude sloužit rozvoji a efektivitě sociálních služeb regionu v rámci pravidelných setkání, která poslouží k předávání konkrétních informací či dalším návrhům k funkčnosti sociálních služeb.


Nové prostory na adrese Dolení č.p. 64


V rámci detašovaného pracoviště v České Lípě nás čeká skupinové setkání v Ekocentru Brniště, kde budou uživatelé služby mít možnost účastnit se kurzů zaměřených na práci v oblastech košíkářství, pekařství, chovu moderního skotu či opravy zemědělských strojů.


Setkání v Ekoncetru v Brništi. rok 2019


V měsíci únoru 2020 a následujících, plánuje Rytmus uskutečnit řadu vzdělávacích seminářů, které nabídne organizacím Libereckého kraje, pracujícím s cílovou skupinou OZP, a to zcela bezplatně. Semináře, které nabízíme, jsou šité na míru potřebám uživatelů spolupracujících organizací. Formou scének a nácviků různých situací, do kterých se uživatelé přímo zapojují, si lépe upevní nové dovednosti pro praktické použití. Semináře nabízejí různá témata, například finanční gramotnost, bezpečnost práce, společenské chování, hygiena, cestování, apod. Rádi připravíme i nová témata, o které by měli uživatelé a pracovníci zájem. Více k tématům a jak objednat vzdělávací semináře pro sebe nebo své uživatele najdete v tomto odkaze.Fotografie ze vzdělávacích seminářů, rok 2019

V měsíci březnu mimo pokračující vzdělávací semináře, plánujeme uskutečnit a začít realizovat dva projekty zaměřené na zaměstnavatele 19. 3. 2020 proběhne v prostorách Rytmusu Liberec setkání se zaměstnavateli u ranní kávy, kde bude připraven program a malé občerstvení. Zaměstnavatelé tak budou mít možnost sdílet své zkušenosti se zaměstnáváním znevýhodněných osob a dozvědět se další zajímavosti, které tato problematika čítá. Zúčastnění se mohou rovněž účastnit i interaktivního workshopu a poznat tak zblízka problematiku zdravotního znevýhodnění.
V regionu Semilska a Jilemnicka proběhne Ranní káva se zaměstnavateli v měsíci dubnu a v  České Lípě se toto setkání s vlastním programem odehraje v měsíci říjnu. Přesné termíny aktuálně uvedeme na webových stránkách  Rytmusu.


Setkání se zaměstnavateli Ranní káva v České Lípě, rok 2019

V měsíci březen rovněž odstartují přípravy 9. ročníku soutěže Stejná šance - zaměstnavatel  roku 2020 pro zaměstnavatele v regionu Libereckého kraje. Jedná se o soutěž, do které se mohou přihlásit zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají lidi se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce a pomáhají jím tak v jejich a začlenění do společnosti. Soutěž bude zahájena 02. 03. 2020, kdy se otevře nominační formulář, který bude možné vyplnit až do 24. 04. 2020. Soutěž Stejná šance - zaměstnavatel roku 2020 je pořádána pod záštitou Hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a slavnostní vyhlášení proběhne 28. 05. 2020 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Jak nominovat zaměstnavatele na ocenění a další informace ke Stejné šanci se dozvíte na stránkách www.stejnasance.cz, nebo www.rytmusliberec.cz.


8. ročník vyhlášení soutěže Stejná šance - zaměstnavatel 2018


Rytmus Liberec a jeho detašovaná pracoviště v České Lípě, Jablonci, Semilech a Jilemnici, plánují v průběhu roku 2020 uskutečnit i prezentace a individuální poradenství na pobočkách Úřadů práce, kdy se zaměří na osoby se zdravotním postižením, které by se rády uplatnily na otevřeném trhu práce. Zaměstnanci Rytmusu Liberec, o. p. s., budou po určitý čas přítomni v  prostorách ÚP a budou poskytovat odborné poradenství či informace o službě a jejím průběhu. Termíny těchto setkání na ÚP budou ještě upřesněny.

Tyto akce a mnoho jiných, budeme průběžně aktualizovat na našich webových stránkách a prostřednictvím sociálních sítí.  Mezi další plánované akce rozhodně patří pořádání tematických Job klubů, účast na dnech poskytovatelů sociálních služeb, účast na dnech zdraví v České Lípě a mnoho jiných.

Těšíme se na společné setkání.
Tým Rytmus Liberec, o.p.s.Přečteno 94x

     

Stejná šance - Zaměstnavatel 2020Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + čekatele - 1. 4. 2020 08:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.


Job klub + Čekatelé - 1. 4. 2020 08:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.


Job klub a čekatelé - 26. 8. 2020 13:00

SKUPINOVÉ SETKÁNÍ pro uživatele a čekatele
Od: 13:00h.
Téma: Denní režim
Proběhne v prostorách zahrady organizace Rytmus Liberec, o. p. s., pobočka Česká Lípa, ulice Školní 2213. 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SETKÁNÍ PROBĚHNE V PROSTORÁCH KANCELÁŘE.

Job klub + čekatelé - 1. 4. 2020 08:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.


Job klub + čekatelé - 1. 4. 2020 08:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.

Jak přispět

Dárcovská SMS


Daruj správně

Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online