Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Příklady dobré praxe > David Š.

Pan David se na nás znovu obrátil z důvodu podpory ve vyhledání práce. V naší službě je již po třetí. Jeho přáním bylo pracovat na pozici úklidových prací nebo na pozici, kde by měl možnost pracovat s vozy a také více zapracovat na komunikaci se zaměstnavatelem, aby si práci udržel.

Smlouvu o službě s naší organizací podepsal dne 7. 3. 2019. Za naší spolupráce se uživatel se svou pracovní konzultantkou Petrou věnoval možnostem hledání práce, pracovním inzerátům, oslovování zaměstnavatelů, komunikaci se zaměstnavatelem, přípravě na pohovor a náležitostem pracovních smluv.  Na individuálních schůzkách si také aktualizoval svůj životopis a zopakoval si psaní a formulaci motivačního dopisu.

V srpnu roku 2019 uživatel v rámci individuální konzultace za podpory své pracovní konzultantky oslovil firmu Gabriela Žehová s. r. o., která zajišťuje úklid v Jizerských pekárnách v České Lípě. Po úspěšném pracovním pohovoru pan David nastoupil do firmy dne 3. 9. 2019 na pozici úklidového pracovníka, kde pracuje dodnes. Na začátku zaměstnání mu byla poskytována asistence na pracovišti dle individuální potřeby, která vedla až k úplnému uživatelovu osamostatnění. Po získání zaměstnání na individuálních schůzkách byla s panem Davidem probírána motivace k zaměstnání, komunikace s nadřízeným apod. 

V lednu 2020 byla s uživatelem služba ukončena, a to z důvodu naplnění individuálního plánu a nepotřebnosti další podpory. Pan David je v práci spokojený, oceňuje, že práci má kousek od domova a že naplnil svůj volný čas.

Zpracovala: PK Petra Vicherová

Přečteno 11x

     

Stejná šance - Zaměstnavatel 2020Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + setkání pro čekatele - 26. 3. 2020 10:00

Skupinové setkání je pro měsíc březen zrušeno.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub + Čekatelé - 26. 3. 2020 10:00

Skupinové setkání je pro měsíc březen zrušeno.

Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub + čekatelé - 26. 3. 2020 13:00

 Skupinové setkání je pro měsíc březen zrušeno.


Poznámka: Jednotliví účastníci budou pozváni na setkání individuálně.

Job klub v Jilemnici - 16. 3. 2020 10:00

V současné době nejsou Job kluby z organizačních důvodů plánovány.


Job klub v Semilech - 25. 3. 2020 13:00

Skupinové setkání je pro měsíc březen zrušeno.

Jak přispět

Dárcovská SMS


Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online