Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Příklady dobré praxe > David Š.

Pan David se na nás znovu obrátil z důvodu podpory ve vyhledání práce. V naší službě je již po třetí. Jeho přáním bylo pracovat na pozici úklidových prací nebo na pozici, kde by měl možnost pracovat s vozy a také více zapracovat na komunikaci se zaměstnavatelem, aby si práci udržel.

Smlouvu o službě s naší organizací podepsal dne 7. 3. 2019. Za naší spolupráce se uživatel se svou pracovní konzultantkou Petrou věnoval možnostem hledání práce, pracovním inzerátům, oslovování zaměstnavatelů, komunikaci se zaměstnavatelem, přípravě na pohovor a náležitostem pracovních smluv.  Na individuálních schůzkách si také aktualizoval svůj životopis a zopakoval si psaní a formulaci motivačního dopisu.

V srpnu roku 2019 uživatel v rámci individuální konzultace za podpory své pracovní konzultantky oslovil firmu Gabriela Žehová s. r. o., která zajišťuje úklid v Jizerských pekárnách v České Lípě. Po úspěšném pracovním pohovoru pan David nastoupil do firmy dne 3. 9. 2019 na pozici úklidového pracovníka, kde pracuje dodnes. Na začátku zaměstnání mu byla poskytována asistence na pracovišti dle individuální potřeby, která vedla až k úplnému uživatelovu osamostatnění. Po získání zaměstnání na individuálních schůzkách byla s panem Davidem probírána motivace k zaměstnání, komunikace s nadřízeným apod. 

V lednu 2020 byla s uživatelem služba ukončena, a to z důvodu naplnění individuálního plánu a nepotřebnosti další podpory. Pan David je v práci spokojený, oceňuje, že práci má kousek od domova a že naplnil svůj volný čas.

Zpracovala: PK Petra Vicherová

Přečteno 104x

     

Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + čekatele - 1. 4. 2020 08:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.


Job klub + Čekatelé - 1. 4. 2020 08:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.


Job klub a Skupinové setkání pro čekatele - 22. 9. 2020 13:00

SKUPINOVÉ SETKÁNÍ pro čekatele 
Dne 22. 9. 2020 od 13:00h.
Téma: Úřad práce

JOB KLUB pro uživatele
Dne 29. 9. 2020 od 13:00h.
Téma: Jak o sobě mluvit

Proběhne v prostorách zahrady organizace Rytmus Liberec, o. p. s., pobočka Česká Lípa, ulice Školní 2213. 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SETKÁNÍ PROBĚHNE V PROSTORÁCH KANCELÁŘE.

Job klub + čekatelé - 5. 10. 2020 10:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.


Job klub + čekatelé - 5. 10. 2020 10:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.

Jak přispět

Dárcovská SMS


Daruj správně

Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online