Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Aktuality > Stejná šance - zaměstnavatel roku 2020
Tisková zpráva - 2. 3. 2020

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020
Tisková zpráva

Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v letech 2010 – 2015 uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí téměř 22,4 miliardy korun. I přes to, že tyto finance mají primárně sloužit k usnadnění vstupu lidí se zdravotním postižením na volný trh práce, skončilo 96 % těchto prostředků u zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. O to více je třeba ocenit firmy na běžném pracovním trhu, které i bez státních prostředků dokáží poskytnout pracovní místo lidem se zdravotním postižením. 

V pondělí 2. března 2020 začal již 9. ročník celorepublikové soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020. Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům.

Soutěž vyhlašuje organizace Rytmus - od klienta k občanovi, o. p. s. společně s dalšími organizacemi v těchto krajích: Hlavní město Praha (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.), Karlovarský kraj (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.), Středočeský kraj (Rytmus – Střední Čechy, o.p.s.), Liberecký kraj (Rytmus Liberec, o.p.s.), Jihomoravský kraj (AGAPO, o.p.s.), Ústecký kraj (Agentura Osmý den, o.p.s.), Královehradecký kraj (Aspekt, z.s.). 

Hlavním partnerem 9. ročníku soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. Soutěž proběhne pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a hlavního města Prahy, v Libereckém kraji převzal záštitu hejtman Libereckého kraje, Martin Půta.

Široká veřejnost může nominovat zaměstnavatele od 2. března 2020 do 24. dubna 2020 prostřednictvím online nominačních formulářů umístěných na webových stránkách soutěže (www.stejnasance.cz). V Libereckém kraji budou výsledky soutěže vyhlášeny 28. května 2020 od 14:00 v budově Krajské úřadu. 

Kontakty za Liberecký kraj (Rytmus Liberec, o.p.s.) 
Eliška Strettiová - email: eliska.strettiova@rytmus.org, tel. kontakt: +420 778 044 661

Rytmus Liberec, o.p.s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 2004. Prostřednictvím poskytování sociální služby a realizací tematických akcí podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do pracovního, osobního i společenského života. Organizace má sídlo v Liberci a detašovaná pracoviště v Jablonci nad Nisou, v České Lípě, v Semilech a v Jilemnici. 

24. 2. 2020, Liberec

Přečteno 151x

     

Stejná šance - Zaměstnavatel 2020Job kluby a setkání pro čekatele

Job klub + čekatele - 1. 4. 2020 08:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.


Job klub + Čekatelé - 1. 4. 2020 08:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.


Job klub a Skupinové setkání pro čekatele - 22. 9. 2020 13:00

SKUPINOVÉ SETKÁNÍ pro čekatele 
Dne 22. 9. 2020 od 13:00h.
Téma: Úřad práce

JOB KLUB pro uživatele
Dne 29. 9. 2020 od 13:00h.
Téma: Jak o sobě mluvit

Proběhne v prostorách zahrady organizace Rytmus Liberec, o. p. s., pobočka Česká Lípa, ulice Školní 2213. 

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ SETKÁNÍ PROBĚHNE V PROSTORÁCH KANCELÁŘE.

Job klub + čekatelé - 1. 4. 2020 08:00

SKUPINOVÁ SETKÁNÍ JSOU ZRUŠENA DO ODVOLÁNÍ.


Job klub + čekatelé - 23. 9. 2020 10:00

Dne 23. 9. 2020 proběhne v Semilech od 10:00 Job klub na téma: Zvládání stresových situací.

Jak přispět

Dárcovská SMS


Daruj správně

Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online