Dobrý rytmus je důležitý nejen v hudbě..
Pro zaměstnavatele > Povinný podíl

Upravuje:

 • Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti – v platném znění
 • Vyhláška č.518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti – v platném znění

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Tento povinný podíl činí 4%. Tuto povinnost zaměstnavatelé mohou plnit:

 • zaměstnáváním OZP v pracovním poměru (viz níže)
 • odebíráním výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek (viz níže)
 • odvodem do státního rozpočtu (viz níže)

VŠECHNY 3 MOŽNOSTI LZE LIBOVOLNĚ KOMBINOVAT.
Podrobněji §81, Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti – v platném znění.

Zaměstnávání OZP v pracovním poměru

Jednou z možností je zaměstnávání OZP v pracovním poměru, kdy osoba s těžkým zdravotním postižením (ve 3. stupni invalidního důchodu) se pro tyto účely započítává 3x (viz vyhláška §17).

Příkl.: Vaše firma má 75 zaměstnanců a zvolíte si možnost plnění povinného podílu zaměstnáním OZP. Vaší povinností je tedy zaměstnat 3 osoby se zdravotním postižením (4% z 75 = 3). Můžete si poté vybrat mezi dvěmi možnostmi:

 • Zaměstnáte 3 osoby uznané invalidní v 1. nebo 2. stupni invalidního důchodu (dříve ČID)
 • Zaměstnáte 1 osobu uznanou invalidní v 3. stupni invalidního důchodu, tedy osobu těžce zdravotně postiženou (dříve PID, která se započítává jako 3 osoby uznané invalidní v 1. a 2. stupni invalidního důchodu).

Se zaměstnáním OZP vám může pomoci právě agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Liberec, o. p. s., která podporuje zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce!

Jak může Rytmus Liberec, o. p. s. pomoci zaměstnavateli?

 • Doporučí vhodného zaměstnance se zdravotním postižením.
 • Zaměstnáním OZP získáte člověka s motivací.
 • Pomůže s vytipováním vhodné pracovní pozice pro OZP.
 • Pomůže se sestavením vhodné pracovní náplně pro OZP.
 • Nabízí podporu bezplatného pracovního asistenta. Pracovní asistent pomáhá OZP se zaučením, abyste nemuseli pro tyto účely vyčleňovat člověka ze svého týmu. Nepracuje však za OZP. Pracovní asistent též přispívá k propojení účelné komunikace, podpoře stmelení týmu s OZP a předchází tak konfliktům, které mohou vzniknout z nedorozumění. Pracovní asistent pracuje se zdravotně postiženým zaměstnancem na kvalitě odvedené práce a postupném osamostatňování se v pracovním procesu.
 • Získáte poradenství v legislativních otázkách.
 • Můžete získat nominaci do soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku.
 • Informujeme vás o výsledcích naší praxe v zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce.

Odebírání výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek

Zákon o zaměstnanosti upravuje tuto možnost takto: odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanský sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

Od 1.1.2012 zde došlo ke změnám!!! Aby nedocházelo k tzv. přefakturaci, byl stanoven limit, kdy se objem těchto výrobků nebo služeb omezuje částkou 36 násobku průměrné mzdy (cca 840 tisíc Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením (viz zákon §81 odst.3).

Pozor, jestliže se rozhodnete pro náhradní plnění tímto způsobem, zjistěte si, kolik OZP sám zaměstnavatel od kterého výrobky či služby odebíráte, zaměstnává! Do jaké výše je tento zaměstnavatel oprávněn toto náhradní plnění poskytovat zjistíte na základě čestného prohlášení, které vám zašle.

Příkl.: Za rok 2015 byla průměrná měsíční mzda 27 903,- Kč, ke splění podílu tedy musela firma v roce 2016 odebrat zboží a služby v celkové výši 181 321,- Kč. (Zdroj:https://www.nahradni-plneni-2017.cz/)

Odvodem do státního rozpočtu

Pokud si zvolíte možnost odvodu do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce, musíte splnit tuto povinnost do 15. února následujícího roku. Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou přepočtenou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat v rámci plnění povinného podílu, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. – III. čtvrtletí kalendářního roku, v němž tato povinnost vznikla (viz zákon §82).

Příklad:
Průměrná měsíční mzda za I. – III. čtvrtletí kalendářního pro rok 2016 činila 27 000Kč. Za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením tedy odvedete 67 500 Kč (2,5 x 27 000).

ZVAŽTE ZDA, NENÍ LEPŠÍ TUTO ČÁSTKU VYPLATIT NA MZDĚ OSOBĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, KTERÁ PRO VÁS ODVEDE POTŘEBNOU PRÁCI A PŘIPOJÍTE SE KE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM.

Zpracovala Veronika Vránová, DiS., leden 2012, Aktualizovala Mgr. Denisa Oslejová, únor 2017

Přečteno 1503x

     

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ!!!


Pro více informací klikněte na obrázek
___________________________________________________________________________________________________________

Pro více informací klikněte na obrázek
___________________________________________________________________________________________________________


Pro více informací klikněte na obrázek
___________________________________________________________________________________________________________


Nevíte si rady? Pomůžeme Vám, kontaktujte nás.
email.: josef.conka@rytmus.org
tel.: 776 889 775
___________________________________________________________________________________________________________Pro shlédnutí NOVÉHO ČÍSLA klikněte na obrázek

Další čísla Rytmusovin ZDE
___________________________________________________________________________________________________________

 JAK FUNGUJEME V DOBĚ PANDEMIE

Na základě vládních doporučení jsme se rozhodli postupovat zodpovědně. 

Schůzky stávajících uživatelů probíhají pouze s respirátorem a za dodržení zvýšených hygienických pravidel + podepsání prohlášení o bezinfekčnosti.

Ohledně schůzek s novými zájemci o službu je potřeba 
mít negativní test (nejdéle 2 dny) + podepsání prohlášení o bezinfekčnosti.

DŮLEŽITÉ ODKAZYJob kluby a setkání pro čekatele

Job klub + čekatele - 24. 3. 2021 09:30

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ SITUACI BUDE SKUPINOVÉ SETKÁNÍ ON-LINE.

Job klub + Čekatelé - 15. 3. 2021 08:00

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ SITUACI PŘIPRAVUJEME SKUPINOVÁ SETKÁNÍ ON-LINE. BUDEME VÁS PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT.


Job klub + čekatele - 6. 5. 2021 10:00

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ SITUACI BUDE SKUPINOVÉ SETKÁNÍ ON-LINE.

ODPOLEDNÍ SKUPINA OD 13 HODIN.Job klub + čekatelé - 15. 3. 2021 08:00

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ SITUACI PŘIPRAVUJEME SKUPINOVÁ SETKÁNÍ ON-LINE. BUDEME VÁS PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT.


Job klub + čekatelé - 15. 3. 2021 08:00

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ SITUACI PŘIPRAVUJEME SKUPINOVÁ SETKÁNÍ ON-LINE. BUDEME VÁS PRŮBĚŽNĚ INFORMOVAT.

Jak přispět

Daruj správně

Givt.cz

Nakupujete rádi online? Víte, že přitom můžete přispět na dobrou věc?

Stačí se na Váš oblíbený e-shop dostat přes tento link: https://givt.cz/RAOSset.php?organizationId=235
a pak už jen nakupovat.


Certifikát ověřená instituce
Rytmus Liberec, o.p.s. - idatabaze.czSociální služby - idatabaze.cz
Transparentní účet

Číslo účtu: 2600618057/2010
Účet můžete sledovat online