Podpoř nás

Zavolejte nám

Obecné informace

Základní informace o organizaci

Název organizace:Rytmus Liberec, o. p. s.
Organizační forma:Obecně prospěšná společnost
Sídlo:Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1
Zakládající organizace:Rytmus Praha, o.s., www.rytmus.org
IČO:27322793
Bankovní spojení:Číslo účtu: 43-407480237/0100
Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, pobočka Liberec
Transparentní účet:2600618057/2010 – Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky. účet online
Ředitelka:Ing. Antónia Dechťarová
tel.: 773 800 661, tony.dechtar@rytmus.org
Správní rada:Ing. Romana Lakomá, Mgr. Petr Kuneš, Vojtěch Zima

Pro koho tu jsme?

Dále jsme tu pro

Co poskytujeme?

Základní údaje o nás

Agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Liberec, o. p. s. byla založena v říjnu roku 2004, jako další organizační jednotka o. s. Rytmus Praha. Impulsem pro vznik této agentury byla žádost Krajského úřadu a Úřadu práce v Liberci. Služba tohoto typu na Liberecku dosud chyběla.

V září 2006 prošla agentura PZ v Liberci úspěšně auditem kvality poskytované služby a splnila požadavky Standardů podporovaného zaměstnávání. Agentura získala osvědčení o propůjčení práva k užívání značky Podporovaného zaměstnávání – vynikající kvalita. Značka je zařazena do vládního programu Česká kvalita. V září 2011 organizace úspěšně absolvovala šetření v rámci inspekce kvality poskytování sociálních služeb.

V říjnu roku 2006 rozšířila svou působnost v rámci Libereckého kraje a otevřela detašované pracoviště v Jablonci nad Nisou. Od ledna 2008 o. s. Rytmus Liberec funguje jako Rytmus Liberec, o.p.s. a poskytuje službu Sociální rehabilitace, kdy jednou z metod kterou využívá je podporované zaměstnávání. V roce 2011 organizace rozšířila svou působnost o oblast Českolipska a v roce 2013 o oblast Semilska, kde otevřela své detašované pracoviště v Jilemnici a následně v roce 2015 také v Semilech.

V organizaci pracuje dvanáctičlenný tým – ředitelka organizace, 11 pracovních konzultantů. Ročně se na nás obrátí cca 100 zájemců o službu. Ne pro všechny je služba vhodná, přesto jim je poskytnuto krátkodobé poradenství nebo jsou odkázaní na jiné služby. Dlouhodobě pracujeme s 50-55 uživateli, kteří se rozhodnou využít naši službu v plné míře. Naši uživatelé se uplatnili na trhu práce jako doplňovači zboží, prodavači i pokladní, uklízeči, montážní dělníci, ale také v oboru malíř – natěrač, v administrativě jako administrativní pracovníci nebo pomocní asistenti. Činnost organizace Rytmus Liberec, o.p.s. je stabilně podporovaná MPSV, Krajským úřadem Libereckého kraje, Magistrátem města Liberec, Magistrátem města Jablonec nad Nisou, městem Česká Lípa, městy Jilemnice, Semily a Nový Bor nadacemi a sponzory.