Podpoř nás

Zavolejte nám

Vzdělávací semináře

SEMINÁŘE JSOU URČENY PRO:

Uživatele sociálních služeb v pobytových zařízeních, v chráněném bydlení, podporovaném bydlení, v centrech denních služeb a stacionářů.

Osoby se zdravotním postižením ve vlastním bydlení i v rodinách, zejména pak pro osoby mentálně postižené.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením.

SEMINÁŘE PODPORUJÍ:

Posilování stávajících nebo získání nových schopností, dovedností a návyků.

CÍLEM SEMINÁŘŮ JE:

Podpořit účastníky k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, které vedou k začlenění do běžné společnosti i na trh práce.

S ČÍM SE MŮŽETE NA SEMINÁŘÍCH SETKAT:

V rámci seminářů využíváme modelové situace (scénky, nácviky), rekvizity (pomůcky), aktivity a příklady z praxe. Účastníky do seminářů aktivně zapojujeme.

JAK DLOUHO SEMINÁŘE TRVAJÍ:

Podle možností účastníků. Většinou 1 – 2 hodiny s možností rozdělit seminář do více bloků.

KDE SE SEMINÁŘE KONAJÍ:

V prostorách organizace Rytmus Liberec, o. p. s. ve všech spádových oblastech Libereckého kraje (Liberecko, Jablonecko, Českolipsko, Semilsko, Jilemnicko, Frýdlantsko).

Nebo na objednání ve vašem zařízení ve všech spádových oblastech Libereckého kraje (Liberecko, Jablonecko, Českolipsko, Semilsko, Jilemnicko, Frýdlantsko).

JAK SE NA SEMINÁŘ PŘIHLÁSIT?

CO S VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKOU?

Pokud zavoláte telefonicky, domluvíme se na vámi zvoleném semináři a přihlášku vyplníme společně.

V případě jakýkoliv dotazů k seminářům se obracejte na pracovní konzultantku Janu Andělovou, tel. 773 221 661

Okruhy témat pro klienty

Mnohokrát děkujeme nadacím za možnost realizace vzdělávacích seminářů!!!

Proběhlé semináře

Reference k uskutečněným vzdělávacím seminářům