Podpoř nás

Zavolejte nám

Povinný podíl

Upravuje:

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením má každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru. Tento povinný podíl činí 4%. Tuto povinnost zaměstnavatelé mohou plnit:

VŠECHNY 3 MOŽNOSTI LZE LIBOVOLNĚ KOMBINOVAT.
Podrobněji §81, Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti – v platném znění.

Zaměstnávání OZP v pracovním poměru

Jednou z možností je zaměstnávání OZP v pracovním poměru, kdy osoba s těžkým zdravotním postižením (ve 3. stupni invalidního důchodu) se pro tyto účely započítává 3x (viz vyhláška §17).

Příkl.: Vaše firma má 75 zaměstnanců a zvolíte si možnost plnění povinného podílu zaměstnáním OZP. Vaší povinností je tedy zaměstnat 3 osoby se zdravotním postižením (4% z 75 = 3). Můžete si poté vybrat mezi dvěmi možnostmi:

Se zaměstnáním OZP vám může pomoci právě agentura pro podporované zaměstnávání Rytmus Liberec, o. p. s., která podporuje zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce!

Jak může Rytmus Liberec, o. p. s. pomoci zaměstnavateli?

Odebírání výrobků, služeb nebo zadáváním zakázek

Zákon o zaměstnanosti upravuje tuto možnost takto: odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanský sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

Od 1.1.2012 zde došlo ke změnám!!! Aby nedocházelo k tzv. přefakturaci, byl stanoven limit, kdy se objem těchto výrobků nebo služeb omezuje částkou 36 násobku průměrné mzdy (cca 840 tisíc Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením (viz zákon §81 odst.3).

Pozor, jestliže se rozhodnete pro náhradní plnění tímto způsobem, zjistěte si, kolik OZP sám zaměstnavatel od kterého výrobky či služby odebíráte, zaměstnává! Do jaké výše je tento zaměstnavatel oprávněn toto náhradní plnění poskytovat zjistíte na základě čestného prohlášení, které vám zašle.

Příkl.: Za rok 2015 byla průměrná měsíční mzda 27 903,- Kč, ke splění podílu tedy musela firma v roce 2016 odebrat zboží a služby v celkové výši 181 321,- Kč. (Zdroj:https://www.nahradni-plneni-2017.cz/)

Odvodem do státního rozpočtu

Pokud si zvolíte možnost odvodu do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce, musíte splnit tuto povinnost do 15. února následujícího roku. Výše odvodu do státního rozpočtu činí za každou přepočtenou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnat v rámci plnění povinného podílu, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za I. – III. čtvrtletí kalendářního roku, v němž tato povinnost vznikla (viz zákon §82).

Příklad:
Průměrná měsíční mzda za I. čtvrtletí kalendářního pro rok 2022 činí 37 929 Kč. Za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením tedy odvedete 82 323 Kč (2,5 x 37 929).

ZVAŽTE ZDA, NENÍ LEPŠÍ TUTO ČÁSTKU VYPLATIT NA MZDĚ OSOBĚ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, KTERÁ PRO VÁS ODVEDE POTŘEBNOU PRÁCI A PŘIPOJÍTE SE KE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM.