Podpoř nás

Zavolejte nám

Základní a zvýšená hygiena

Seminář je zaměřen na základní a zvýšenou hygienu účastníků.

Cílem semináře je naučit (vysvětlit) účastníkům, co znamená pojem základní a zvýšená hygiena. Jak je důležité hygienu dodržovat a jaké dopady na naše zdraví může mít, když hygienu nedodržujeme.

Na semináři si účastníci zopakují pravidla základní hygieny, zároveň se dozví, jaká pravidla je potřeba dodržovat při zvýšené hygieně.

– Základní hygienické návyky – hygiena, kterou bychom měli dodržovat každý den.

 – Zvýšená hygiena – hygiena, kterou je potřeba dodržovat nad rámec běžné hygieny.

Seminář vychází z vlastních zážitků a zažívaných situací účastníků, praktických ukázek a modelových situací.