Podpoř nás

Zavolejte nám

Základní informace o opatrovnictví

Vážení rodiče, připravili jsme pro Vás obecné informace týkající se problematiky opatrovnictví.

Máte-li kterýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat a domluvte si s Námi schůzku. Společně se můžeme poradit a hledat tu nejvhodnější cestu pro Vaše dítě.

Co je vlastně opatrovnictví?

Je to situace, kdy zletilá osoba potřebuje pomoc jiné osoby k ochraně svých práv a povinností. Jde tak o osob, která není schopna zcela samostatně jednat. Z důvodu např.: svého zdravotního stavu, duševního onemocnění, mentálního onemocnění nebo vysokého věku.

Svéprávnost lze omezit na dobu určitou, nejdéle však na 3 roky. Pokud je zřejmé, že se během tří let zdravotní /duševní stav  osoby nezlepší může soud opatrovnictví prodloužit na 5 let. Uplynutím doby omezení svéprávnosti právní účinky omezení zanikají. Soud může rozhodnout o prodloužení doby omezení svéprávnosti v rámci nového řízení o prodloužení doby omezení.

Opatrovnictví není spojeno pouze s omezením svéprávnosti, podporu opatrovníka může využít i osoba, jejíž svéprávnost omezena nebyla.

Kdo je opatrovanec?

Je to osoba, která má svého opatrovníka.

Kdo je opatrovník?

Je to osoba, která je ustanovena soudem a označena jako opatrovník.

Např:

Kdo nemůže být opatrovníkem?

Může být opatrovník změněn?

Ano může, ale musí o tom rozhodnout  soud.

Jak a kde zažádat o opatrovnictví?

Návrh na opatrovnictví se podává na příslušný okresní soud (v místě bydliště posuzované osoby). Návrh může podat rodinný příslušník ale také zdravotní zařízení/ ústav. Při podání žádosti je dobré přidat lékařskou zprávu s posouzením posuzované osoby. Soud má právo si lékařskou zprávu vyžádat. Pozor! Je důležité dodržovat stanovené lhůty. Pokud dojde k prodlení, řízení je přerušeno.