BÝT BLÍŽE K UŽIVATELŮM

Projekt probíhá od ledna do září roku 2021 a umožní pracovníkům organizace Rytmus Liberec, o. p. s., kvalitní vzdělávání, podle aktuálních potřeb služby.

Všichni pracovníci, díky akreditovaným a dobře zvoleným kurzům, každý rok navyšují své profesní znalosti, získávají nové zkušenosti, prohlubují dovednosti, zvyšují psychickou odolnost a pečují o svou duševní hygienu. Chceme být blíže k uživatelům, lépe jim porozumět a nastavit co nejlepší spolupráci.

Projekt také umožňuje zařadit do spolupráce podporu z řad odborníků, jako jsou terapeuti, poradci, nebo psychologové, podle potřeb uživatelů služby. Podporu těchto odborníků budeme využívat dle potřeb uživatelů.

Za poskytnutí finančních prostředků na naší profesionalizaci děkujeme Nadaci ČEZ.