SPOLEČNĚ K SMYSLUPLNÉMU ŽIVOTU

Projekt vznikl k obnově a realizaci nových vzdělávacích seminářů pro osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Projekt probíhá od prosince 2020 do prosince 2021.
Díky projektu organizace Rytmus Liberec, o.p.s. připravujeme přes 20 vzdělávacích seminářů včetně nákupu pomůcek a spolupráce s dalšími organizacemi, externisty a lektory. Semináře budou realizovány ihned po uvolnění pandemické situace. Některé semináře budou přístupné online formou webinářů.
Již nyní mohou organizace i jednotlivci, semináře objednávat a domlouvat se na jejich realizaci. Bližší informace naleznete v menu v oblasti pro klienty -> vzdělávací semináře
Mimo realizaci vzdělávacích seminářů, projekt umožní z nakoupených pomůcek přizpůsobit a upravit prostor organizace, tak abychom mohli pořádat společenské a potkávací akce pro uživatele organizace.
Za poskytnutí finanční podpory pro celoživotní vzdělávání děkujeme Nadaci EURONISA.