SEMINÁŘE JSOU URČENY PRO:

Uživatele sociálních služeb v pobytových zařízeních, v chráněném bydlení, podporovaném bydlení, v centrech denních služeb a stacionářů.

Osoby se zdravotním postižením ve vlastním bydlení i v rodinách, zejména pak pro osoby mentálně postižené.

Osoby ohrožené sociálním vyloučením.

SEMINÁŘE PODPORUJÍ:

Posilování stávajících nebo získání nových schopností, dovedností a návyků.

CÍLEM SEMINÁŘŮ JE:

Podpořit účastníky k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, které vedou k začlenění do běžné společnosti i na trh práce.

S ČÍM SE MŮŽETE NA SEMINÁŘÍCH SETKAT:

V rámci seminářů využíváme modelové situace (scénky, nácviky), rekvizity (pomůcky), aktivity a příklady z praxe. Účastníky do seminářů aktivně zapojujeme.

JAK DLOUHO SEMINÁŘE TRVAJÍ:

Podle možností účastníků. Většinou 1 – 2 hodiny s možností rozdělit seminář do více bloků.

KDE SE SEMINÁŘE KONAJÍ:

V prostorách organizace Rytmus Liberec, o. p. s. ve všech spádových oblastech Libereckého kraje (Liberecko, Jablonecko, Českolipsko, Semilsko, Jilemnicko, Frýdlantsko).

Nebo na objednání ve vašem zařízení ve všech spádových oblastech Libereckého kraje (Liberecko, Jablonecko, Českolipsko, Semilsko, Jilemnicko, Frýdlantsko).

JAK ZÍSKAT PŘIHLÁŠKU NA SEMINÁŘ?

 • Vyplňte online přihlášku na odkazu 
 • Stáhněte (vytisknete) zde: Pro jednotlivce – Pro skupiny/organizace.
 • Vyzvedněte osobně na pobočkách – adresy naleznete v kontaktech organizace zde.
 • Přihlaste se telefonicky pracovní konzultantce Kateřině Ježkové, telefon: 777 228 661

CO S VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKOU?

 • Online přihlášku stačí pouze odeslat a my jí okamžitě vidíme.
 • Přihlášku, kterou jste si stáhli nebo vyzvedli osobně, zašlete vyplněnou:
  • na e-mail: liberec@rytmus.org,
  • nebo poštou na adresu: Rytmus Liberec, o. p. s., Palachova 504/7, 460 01 Liberec
  • nebo vložte do schránky či předejte osobně v organizaci.

Pokud zavoláte telefonicky, domluvíme se na vámi zvoleném semináři a přihlášku vyplníme společně.

V případě jakýkoliv dotazů k seminářům se obracejte na pracovní konzultantku Kateřinu Ježkovou, tel. 777 228 661

Okruhy témat

 • Společenské chování a vystupování
 • Základní a zvýšená hygiena
 • Vzhled a oblékání
 • Jak pečovat o své zdraví
 • Cestování
 • Exekuce a jak je řešit (s externím lektorem)

Proběhlé semináře

Reference k uskutečněným vzdělávacím seminářům