VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE

VEŠKERÉ SEMINÁŘE JSOU ZDARMA

Vzdělávací semináře poskytujeme jak klientům, tak jejich rodičům. komu jsou určena a čeho se týkají se dozvíte níže.

PŘIHLÁŠKA NA AKTUÁLNÍ SEMINÁŘ BUDE ZA VČASU VYVĚŠENA ZDE V TÉTO SEKCI. 

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE RYTMUSU 

Společenské chování a vystupování 

Cíl semináře je naučit se vhodnému společenskému vystupování, chování v různých společenských situacích, ale i při běžných činnostech souvisejících s jejich pobytem ve společenském prostředí.

Zopakovat a procvičit si  chování a vystupování na veřejných místech např. v cukrárnách, u lékaře, na úřadech, v kině, v divadle, v restauraci, na zastávkách, v dopravních prostředcích, telefonování na veřejnosti, oslovování neznámých osob, zdravení, tykání a vykání, neslušné projevy, dodržování osobního prostoru.

Základní a zvýšená hygiena 

Cíl semináře je naučit (vysvětlit) účastníkům, co znamená pojem základní a zvýšená hygiena. Jak je důležité hygienu dodržovat a jaké dopady na naše zdraví může mít, když hygienu nedodržujeme. 

Seminář vychází z vlastních zážitků a zažívaných situací účastníků, praktických ukázek a modelových situací.


Vzhled a oblékání 

Cíl semináře je naučit se a osvojit si schopnost rozeznávat, jak se vhodně obléct např. do (divadla, kavárny, na úřady, pohovor atd.), jak pečovat o svůj vzhled (účes, líčení, hygiena), o oblečení jako takové a uvědomit si jak náš vzhled vnímá okolí.

Jak pečovat o své zdraví 

Cíl semináře je naučit se, jak pečovat o své zdraví a jak předcházet
nemocem. Jak důležitá je duševní a psychická rovnováha. Seminář otevírá témata jako: Duševní a psychické zdravíTělesné (fyzické) zdraví, Sociální zdraví ,Závislosti.

Cestování

Cíl semináře je naučit se bezpečnému cestování a zvýšit tak samostatnost. Obsahem je: jaká pravidla při cestování. Bezpečnost při cestování, řešení krizových situacích ( jedu někam poprvé, kontrola jízdenek, zapomenu vystoupit, někdo si
přisedne a chová se neobvykle atd.) Orientace v jízdním řádu.

Získané dovednosti pak procvičujeme v terénu: dostat se z bodu A do bodu B, najít správnou zastávku, orientace na nádraží, pozorování chování v MHD.

Exekuce a jak je řešit 

Seminář vás seznámí s bezpečností při půjčování peněz a pojmem exekuce.
Co exekuce znamená v praxi, jaké jsou druhy exekucí a co je to oddlužení.
Koho můžete požádat o pomoc.
Na závěr mohou účastníci klást otázky a účastnit se diskuse s lektorem. Nebo krátké
individuální konzultace na místě – stručné zhodnocení situace, odkázání na
příslušné organizace, které se exekucemi a oddlužením zabývají.

Hospodaření s penězi

Seminář je rozdělen na dvě části. Cíl je zvýšení finanční gramotnosti účastníků.

Základní část – je zaměřena na získání představy o hodnotě peněz a co znamená hospodaření s penězi. Porozumět pojmům jako jsou výdaje a příjmy. Účastníci si sestaví modelový rozpočet, jak bezpečně s penězi hospodařit.Rozšířená část – je zaměřena např.: co znamená pojem investice (spoření), půjčky včetně rizik, které nás mohou potkat, druhy pojištění se kterými se můžeme setkat.

Cesta k práci 

Seminář se zaměřuje na postup k získání práce. Rozebírá, jak zjistit jaká práce je pro nás vhodná, jak se píše motivační dopis a životopis, kde práci hledat a další. 

Mobilní telefon

Seminář vysvětluje základní užívání mobilního telefonu. Jak z telefonu zavolat, poslat SMS, jaké jsou zásady této komunikace. Věnuje se také  bezpečnosti na telefonu a placené služby a aplikace. 

Péče o domácnost 

Tento seminář je zaměřen na zvládání běžných věcí, které se řeší, když máte svou domácnost. V rámci semináře se zaměříme na oblasti, které Vám mohou dělat problém a pobavíme se o tom, jak tyto situace řešit.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

Trestní odpovědnost 

Seminář se zaměřuje na pojmy jako trestný čin. Dozvíte se jaké jsou znaky, hranice trestní odpovědnosti. Co je to zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže. 

Bezpečnost silničího provozu,bezpečnost chování a prezentace

Zásady správného chování a pohybu v silničním provozu, znalost dopravních značek, seznámení s policií.

Kontakt s cizí osobu

Cílem semináře je dozvědět se jak se správně chovat a co dělat když se setkáme s cizí osobou.

Šikana

Na semináři se dozvíme s jakými formy šikany se můžeme setkat a jak se bránit a co dělat, když se staneme objetí šikany. 

Kyberšikana, rizika užívání sociálních sítí 

Zaměříme se na šikanu prostřednictvím moderních komunikačních technologií (telefon, internet, facebook, instagram apod. Rozebereme jak jí odhalit a jak jí řešit.

Prevence drog a návykových látek

Seminář řeší jak předcházet závislosti na drogách a rozebírá rizika jejich užívání. 

SEMINÁŘE VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM 

základy první pomoci 

Seznámíme se s život zachraňujícími úkony (resuscitace, masivní krvácení) a poskytnutím první pomoci např. při nehodách, dušení atd. Při semináři se účastníci mohou aktivně zapojit, jak při ukázce úkonů tak v diskuzi.


VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE RO RODIČE 

  • Duševní zdraví aneb, jak se na něj udělat čas


VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE