Podpoř nás

Zavolejte nám

Dokážu to, i když…

Tento projekt umožnil vytvořit interaktivní workshop pro veřejnost ve všech věkových kategoriích, pro blízké osoby se zdravotním postižením a především pro studenty a firmy.

Workshop je jedinečný tím, že se na jeho realizaci podílí pět organizací. Každá zastupuje cílovou skupinu podle své odbornosti a více přibližuje účastníkům workshopu jednotlivé postižení.

Je manipulace s invaalidním vozíkem těžká? Jak vidí člověk s vadami zraku a jak se pohybuje v prostoru? Jak se cítí člověk s duševním onemocněním, když musí vyřídit záležitosti a necítí se dobře? Jak komunikovat s člověkem, který nás špatně slyší? Jaká je další alternativa komunikace nejen pro člověka s mentálním postižením?

Workshop se poprvé uskutečnil v roce 2019 společně s oslavami 15. výročí organizace Rytmus Liberec, o. p. s.. Ve stejném roce byl workshop uspořádán na EDUCA MY JOB 20019 a poté v několika třídách základních škol Libereckého kraje.

Workshop je nadále možné objednávat ZDARMA, jak pro studenty, tak na veřejné akce i pro firemní kolektivy. Děkujeme grantovému programu OC Nisa za finanční podporu, díky které může být projekt realizován.