ZNOVU SPOLU A SMYSLUPLNĚ

Projekt je realizován v termínu od 1. 12. 2021- 31. 12. 2022. V návaznosti na projekt Společně k smysluplnému životu.

Díky tomuto projektu, jsme schopni i nadále poskytovat vzdělávací semináře pro OZP, které jsou zaměřeny na rozvoj osobnostních kompetencí pro další začleňování těchto osob do majoritní společnosti v rámci celoživotního vzdělávání.

Díky podpoře, se nám tedy stále daří realizovat a aktualizovat jednotlivá témata, která vychází přímo z témat a zakázek našich současných i bývalých uživatelů.

Tento projekt nám rovněž, ve spolupráci i s dalšími dárci, umožnil vybavit "Klubovnu Rytmus", kterou využívají osoby se zdravotním znevýhodněním pro trávení volného času, nacvičování sociálních kompetencí a dalších dovedností, které předurčují úspěšnou rehabilitaci do klasického života.

Podpory nadace Euronisa si velmi vážíme.


Projekt Euronisa je sice u konce, ale i přesto se můžeme společně podívat na to, co všechno jsme díky podpoře projektu Euronisa dokázali. Rozrostly se naše semináře a to o mnohá témata, s čímž se pojí i vylepšení pomůcek, abychom mohli zefektivnit podporu našich uživatelů. Stejně tak se Euronisa podílela na spolufinancování naší Rytmus klubovny, která slouží k společnému setkávání našich uživatelů. I díky Euronise jsme tedy dokázali zařídit potřebné vybavení Klubovny, od zábavných pomůcek ke vzdělávání a seberozvoj klientů až po menší pult, kde si návštěvníci Rytmus klubovny mohou uvařit kávu či čaj a nejen to!

Projekt Euronisa nám pomohl se rozrůst zase o pár kroků tím správným směrem. Směrem, který podporuje především naše uživatele. Velice si vaší podpory vážíme. Děkujeme Vám, a těšíme se na případnou další spolupráci.