CHCI PODPOŘIT

Každý z nás si zaslouží na plno žít, každý z nás má právo mít své sny a každý z nás si může plnit svá tajná přání. Život lidí se zdravotním znevýhodněním bývá mnohdy o tyto věci ochuzen. Naše organizace pomáhá lidem se zdravotním znevýhodněním uplatnit se na trhu práce a rehabilitovat je do společnosti, aby se necítili býti jiní a mohli si plnit i svá tajná přání… žít plnohodnotný život

Podpořte naší organizaci svým příspěvkem a pomozte lidem se zdravotním znevýhodněním udělat krok v před. 

Nakupujte ve vašich oblíbených e-shopech a třeba i s podporou právě naší organizace 

A JAK NA TO? 

 • klikněte na odkaz 

 • vybere e-shop na kterém běžně nakupujete 

 • udělejte nákup a z nabídky organizací vyberete Rytmus Liberec, o.p.s. 

A JAKÝM DALŠÍM ZPŮSOBEM NÁS LZE PODPOŘIT?

FINANČNÍ ČÁSTKOU 

 • zaslat na účet vedený u Komerční banky: 43-407480237/0100
 • zaslat na transparentní účet vedený u Fio banky: 2600618057/2010
  (účet je určen pro DMS, sbírky a dary – pokud chcete vidět celkový pohyb na účtu, musíte nastavit datum v horní levé části od 1.12.2014 a dole vlevo odeslat ke zpracování) předat v hotovosti v sídle společnosti – Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1, v každý všední den v době mezi 8:00 – 15:00.

VĚCNÝM DAREM 

 • PC/notebook, software

 • Pohonné hmoty

BEZPLATNOU SLUŽBOU 

 • Zapůjčení automobilu

 • Právní poradenství 

DOBROVOLNOU ČINNOSTÍ 

Chcete-li se stát naším dobrovolníkem, kontaktujte ředitelku organizace.

Ať už nás podpoříte jakkoli, získáte (v případě vašeho zájmu):

 • Potvrzení o daru a darovací smlouvu

 • Možnost snížit si základ daně

 • Pověst sociálně odpovědné firmy/občana

 • Možnost přesně určit, jakým způsobem bude Váš dar použit – před podepsáním darovací smlouvy si budete moci určit, na jakou oblast svůj dar poskytujete (vzdělávání pracovníků, zkvalitňování služby, rozvojové aktivity, odměny pracovníkům…)

 • Informace o tom, jak s darem nakládáme – budete mít jistotu, že právě Váš dar plní účel, za jakým ho poskytujete

 • Pravidelné informace o naší činnosti

 • Dobrý pocit


Za každý dar nebo podporu velice děkujeme, podporujete tím naší práci a především darujete motivaci, lidem s handicapem na jejich cestě životem!